AMET Sp. z o.o.
        ul. Barbary 11,
        30-838 Kraków


+48 12 658 13 34
+48 887 44 00 42
+48 502 23 03 78

OFERTA     SYSTEMY ODDYMIANIA i PRZEWIETRZANIA

Z uwagi na bardzo szeroki zakres oferty, na niniejszej stronie prezentowane są tylko wybrane produkty.
W sprawie szczegółowej oferty prosimy o kontakt


GEZE E 260 N

Właściwości wyrobu:

 • zasilanie sieciowe 230 V AC,
 • napięcie wyjściowe 24 V DC,
 • gotowość do pracy po odłączeniu zasilania sieciowego min.72 godziny,
 • przy zasilaniu awaryjnym wszystkie funkcje mogą być aktywne,
 • kontrola stanu akumulatora (przerwa w obwodzie, spadek napięcia, uszkodzenie),
 • osobne zabezpieczenie grup siłowników,
 • kontrola obciążenia,
 • wskaźniki świetlne (LED) pracy prawidłowej i uszkodzenia,
 • stopień ochrony obudowy IP 5

Możliwości przyłączeniowe:

 • siłowniki tworzące od 1 do 8 grup (w zależności od typu centrali)
 • do 15 przycisków przeciwpożarowych FT 4 
  - 24 V DC
 • czujki dymu Typ 138 24 V DC i / albo czujki różnicowo-cieplne Typ 258 24 V DC (maks.10 sztuk)
 • przyciski przewietrzające Typ E 50/5, E 50/7 (z diodą LED) i / albo E 50/1, E 50/3 (bez diody LED)
 • styk bezpotencjałowy alarmu zewnętrznego (sygnał zagrożenia, syrena, alarmowe wezwanie straży pożarnej, informacja do centrali SAP)
 • styk bezpotencjałowy sygnalizacji uszkodzenia
 • sterowanie wiatrowo/deszczowe
 • zdalne wyzwalanie alarmu, przykładowo z centrali sygnalizacji pożarowej
 • opcje E 260 N:
  - zewnętrzna sygnalizacja otwarcia okna
  - 2 grupy alarmowe wyposażone w 15 przycisków przeciwpożarowych oraz 10 czujek dymowych albo różnicowo-cieplnych